Komuniké z 25.cvičení

Jubilejní velitelskoštábní cvičení vyhlášeno do Doubice na dny 23.-25.11. Kontrola stálé pohotovosti provedena především v posádkovém domě, dále prověřena odloučená pracoviště Stará hospoda a U rytíře. V uvedených objektech nezjištěny závady, ani nezpůsobeny škody většího rozsahu. Zaznamenána mimořádná účast: 37 cvičenců (38. omylem ve Františkových Lázních) a cca 15 pozorovatelů, jimi vesměs vyjádřena s úrovní pozorovaného cvičení spokojenost. Uskutečněno spojení s chybějícím kanadským pozorovatelem a šifrou předáno hlášení o velmi neurčitém stavu jednotek. V průběhu konstatována nedostatečná griotková kázeň (necelých 200 cviček). Po vyhlášení signálu KONEC CVIČENÍ učiněn pokus ve večerních nedělních hodinách napravit tento snad jediný nepříznivý dojem: pozorovateli hodnocena pocvičební akce pozitivně,konzumace griotky zvýšena cca o 1/3. 

Zpracoval: tiskový odbor P-bandu