Fotografie ze křtu Ondřeje Sosny.

Doubice, 23. února 2002, 11:30 hodin.

Kliknutím se fotografie zvětší dvojnásobně, pak stiskněte tlačítko "zpět".