Podklady k územnímu plánu:

Situace zvětšená celková

Situace zvětšená levá část

Situace zvětšená pravá část

Budova A z pohledu od pošty

Budova A z pohledu od Hubertusu

Budova A z pohledu od Doubické hospody

Budovy B1 - B3

Budova B z jihozápadu

Budova B ze severovýchodu

 

Situace zvětšená celková

Zpět

Situace zvětšená levá část

Zpět

Situace zvětšená pravá část

Zpět

Budova A z pohledu od pošty

Zpět

Budova A z pohledu od Hubertusu

Zpět

Budova A z pohledu od Doubické hospody

Zpět

Budovy B1 - B3

Zpět

Budova B z jihozápadu

Zpět

Budova B ze severovýchodu

Zpět