O pouti smíření a jiných akcích.

Doubice jsou nejmenší obcí děčínského okresu. V současné době tu žije 84 trvalých obyvatel. Během léta se ale počet rozroste díky chalupářům na zhruba 2000. Mnozí z nich zde vlastní chalupy již třetí či čtvrtou generaci a malá vesnička jim přirostla k srdci tak, že si založili Spolek přátel Doubice. Ten uspořádal pod režií svého předsedy pana Nečáska v sobotu 21.9. již 2. pouť usmíření. Nenechte se mýlit vznešeností názvu, šlo o akci velice recesistickou., která měla pobavit hosty i samotné organizátory. Po projevech a výkladu historie pouti v oknech radnice a zpěvech souboru Dikita z Krásné Lípy se vydal průvod vedený koněm, oslem a poníkem na Soudný vrch nad vsí. Po cestě se účastníci zastavovali u sousedů na skleničku a na dobré slovo - proto slovo usmíření v názvu. Potud zábava. Ale tato malá obec vyvíjí i aktivity daleko vážnější. V době povodní poslali doubičtí postiženým Těchlovicím humanitární pomoc v ceně 5000 Kč. Jednalo se o lopaty, rukavice, Savo, balené vody a potraviny. Spolek přátel Doubice rozmístil ve všech třech místních restauracích a jednom koloniálu kasičky na finanční dary pro Těchlovice. Vybrala se neuvěřitelná suma 11 255 Kč. Obojí si převzala těchlovická paní starostka Hýlová a obyvatelé postižené vesnice pak poslali doubickým krásný dopis. K dobročinným akcím patřil i koncert pana Štěpána Raka, který se konal 14.9. Při této příležitosti paní Jašíčková zorganizovala sbírku pro postižené Hřensko. Vybralo se 12 700 Kč. To znamená, že na pomoc pro postižené povodněmi se v této maličké obci vybralo bez pouhé pětikoruny 30 000. 
Poděkování patří rovným dílem místním i "lufťákům" - paní starostce Boženě Stejskalové, paní Aleně Jašíčkové, bratrům Nečáskovým či panům Himemrovi a Hladkému. A omlouvám se těm, které jsem opomněla . I když vím, že pro to to nedělají. Stačí jim, že z Doubic je živá vesnice, kde se nikdo nenudí.
T.Vítová