O chřástalovi - Chata Chřástalka

Doubice
Chata Chřástalka
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Současný název „Chřástalka“ je odvozen od ptáčka chřástala polního, obyvatele přilehlých luk, který svým mocným hlasem vábí v letních měsících samičku k milostným hrám.

Chřástání v období od května do srpna budiž milou vzpomínkou na pobyt u nás.
Chřástal polní    (Crex crex)    řád:  Krátkokřídlí     čeleď:  Chřástalovití
Popis druhu:    O něco menší než koroptev, je na většině těla zbarven rezavohnědě. Hřbet je podélně, břicho příčně skvrnité. Přední část krku s hruď jsou šedavé, křídla hnědá. Hnízdí na vlhčích loukách, pastvinách a ladech, výjimečně i v polích od nížin až do vyšších poloh.
Stav a rozšíření v Evropě:    Chřástal polní je v Evropě rozšířen roztroušeně na celém kontinentu, přičemž vynechává nejjižnější a nejsevernější oblasti. V posledních desetiletích vymizel z velkých oblastí západní a střední Evropy a jeho osídlení zde je již jen velmi ostrůvkovité. Středisko výskytu nyní představuje východní Evropa, i tady však dochází k poklesu početnosti. Hlavním důvodem úbytku je ztráta vhodného biotopu v důsledku intenzivních způsobů obdělávání luk a pastvin. Rychlost a míra ústupu vede k tomu, že tento druh je řazen mezi nejohroženější ptáky v Evropě.
Potrava:    V potravě převládá živočišná složka - zejména hmyz a drobní bezobratlí, rostlinnou složku tvoří části trav a plevelů.
Hnízdění:    Hnízdo je skryto na zemi ve spleti rostlin. Snůšku 8 – 12 vajec zahřívá pouze samička. Mláďata samička vzápětí po vylíhnutí odvádí z hnízda. Zdržuje se stále skrytě ve vegetaci a dá se jen velmi těžko přimět ke vzlétnutí. Je však snadno zjistitelný sluchem. Vytrvalým a opakovaným hlasem „réprép réprép“ vábí samec samičku. Je intenzivní hlavně navečer a v noci.
Chata Chřástalka - 407 47 Doubice 4, tel. 603 525 619, chrastalka(at)doubice.cz
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky